Inamicii Chişinăului

Este sarcina unui lider suveran să declare starea de necesitate în Chişinău pentru a lupta împotriva traficului de carne vie şi altor manifestări detestabile ale crimei organizate. Este de la sine înţeles, dar este doar începutul. Chişinăul are însă şi inamici politici. Pentru a fi exacţi, sunt doi inamici majori care trebuie înlăturaţi din oraş: cadavrul descompus, urât mirositor al bolşevismului sovietic şi ameninţarea fatală a imperialismului uzurier neoliberal.

Partidele comuniste nu mai au loc în noul Chişinău. Marxismul este nepotrivit caracterului românesc, care este adevăratul spiritul moldovenesc şi nu falsul „moldovenism”  pe care comuniştii pretind că-l sprijină. Şi nu numai datorită miilor de români pe care regimul sovietic i-a omorât se cuvine ca regimul comunist să dispară din Chişinău. Este şi pentru că marxiştii se înşeală pe ei înşişi atunci când cred că luptă cu puterea Mamonei. Critica marxistă a capitalismului este inutilă şi înşelătoare, pentru că ea include capitalul uzurier printre celelalte forme de „capital”, aşa cum ar fi inclusă cianura printre celelalte ingrediente ale unei salate. Este o diferenţă ca de la cer la pământ între economia productivă şi camătă. Marxismul este o tactică diversionistă, pentru că el atacă primul element în loc de cel de-al doilea. În felul acesta, marxiştii servesc băncilor, chiar dacă nu-şi dau seama de lucrul acesta.

Instituţiile soroşiste de asemenea nu-şi au locul în noul Chişinău. Soros, cămătarul criminal, atacă Estul Europei, perverteşte mass-media şi sistemul educativ în practic întregul spaţiu larg dintre Berlin şi Moscova. Ideologia sa este o combinaţie de stângism în ce priveşte politicile sociale şi capitalism uzurier şi-i îndoctrinează pe tinerii români cu agenda homosexuală, cu minciuna că ţiganii sunt egali din punct de vedere cultural cu românii, cu dispreţul pentru tradiţia românească şi alte otrăvuri sinistre. Acest neisprăvit este cel mai nociv om care poate exista în lume azi şi oricine, chiar şi diavolul în persoană, este preferabil lui Soros. Să nu lăsăm ca revoluţia naţionalistă din Chişinău să devină o altă „revoluţie colorată”, făcută să înlocuiască tradiţionalismul cu camăta şi decadenţa. Românii nu-şi doresc „societatea deschisă” propăvăduită de Soros, a cărui sferă de influenţă economică în teritoriile româneşti batjocoreşte mormântul lui Eminescu. Noul Chişinău trebuie să fie o nouă şi castă societate, nu una a „deschiderii” picioarelor.

Lojele masonice nu-şi au locul în noul Chişinău. Dr. Nicolae Paulescu a expus agenda anticreştină a Masoneriei, iar Corneliu Codreanu şi-a dat efectiv viaţa pentru ca ea să fie alungată din România. Masoneria a fost responsabilă pentru uciderea eroului Codreanu, şi poate că a fost chiar în spatele morţii suspecte a lui Eminescu. De la începuturile dezvoltării ei în partea a doua a secolului al XVII-lea şi de la fondarea ei oficială în prima parte a secolului al XVIII-lea, Masoneria a fost mereu un cult anticreştin şi kabalist care a servit interesele băncilor internaţionale. Masoneria a iniţiat Revoluţia Franceză şi idealurile sale nocive, despre care Eminescu credea că nu-şi au locul în societatea românească. Nici azi nu au un astfel de loc.

Comentezi?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

hehey