Recenzie carte

Conferinţă

Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” al Academiei Române

Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”, Academia Română,

Institutul de Sociologie al Academiei Române

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, România şi

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România

 

hehey